>>

SZOLGÁLTATÁSOK

Piackutatás

A piackutatás során az egyéni fogyasztók, illetve a gazdasági szereplők igényeit, viselkedését vizsgáljuk. Célja, hogy a megrendelő befektetésekkel, termékfejlesztéssel, értékesítéssel kapcsolatos döntéseit megalapozza, támogassa.

Vállaljuk a fogyasztói igények felmérését, márkanevek, marketing-eszközök, szlogenek, logók stb. tesztelését, termékek fogadtatásának vizsgálatát.

Piackutatást helyi (település), regionális (megye vagy nagyobb egységek) és országos szinten vállalunk. Az adatfelvétel/kérdezés lehetséges nyelve a román és a magyar. A kutatási jelentés tetszőlegesen magyar, román vagy angol nyelvű.

Közvélemény-kutatás

A közvélemény-kutatás segítségével a lakossági véleményeket mérhetjük fel a különböző nyilvánosságban megfogalmazódó problémák kapcsán. A vizsgálat lehetőséget nyújt a különböző politikai és közpolitikai döntések, elképzelések megalapozására, illetve a közszereplők támogatottságának feltérképezésére.

Politikai marketing-kutatásokkal ezek mellett a különböző kampányeszközök (klippek, plakátok, szlogenek), illetve üzenetek hatékonyságát tesztelhetjük.

Közvélemény-kutatást helyi (település), regionális (megye vagy nagyobb egységek) és országos szinten vállalunk. Cégünknek nagy tapasztalata és országos lefedettséget biztosító kérdezői hálózata van a romániai magyar mintán végzett közvélemény-kutatásokhoz, de számos teljes népességre reprezentatív vizsgálatot is végeztünk. Az adatfelvétel/kérdezés lehetséges nyelve a román és a magyar. A kutatási jelentés tetszőlegesen magyar, román vagy angol nyelvű.

Médiakutatás

A médiakutatás során a különböző a televíziók, rádiók, illetve írott sajtótermékek fogyasztását, a különböző műsortípusok hatását vizsgáljuk.

Médiakutatást helyi (település), regionális (megye vagy nagyobb egységek) és országos szinten vállalunk. Az adatfelvétel/kérdezés lehetséges nyelve a román és a magyar. A kutatási jelentés tetszőlegesen magyar, román vagy angol nyelvű.

Közösségtanulmány

A közösségtanulmány a szociál-antropológiában, illetve szociológiában használt összetett módszer, amelynek során egy adott közösség (általában település) társadalmi viszony-rendszerét a maga teljességében vizsgáljuk. A közösségtanulmány elkészítése során több kutatási módszert (interjú, dokumentumelemzés, megfigyelés, kérdőíves adatfelvétel) kombinálunk. A vizsgálat a legkülönbözőbb területekre fókuszálhat. Az etnikumközi viszonyok, a szegénység, a kirekesztés, az életmód vizsgálata során számít bevett módszernek. Cégünk munkatársai több ilyen vizsgálatban vettek részt, szakmai kapcsolatrendszerünk segítségével biztosítani tudjuk, hogy egyszerre több (akár 15-20) terepen képzett kutatók dolgozzanak Románia különböző régióiban.


KUTATÁSI MÓDSZEREK

Kérdőíves adatfelvétel

Személyes megkeresésre épülő reprezentatív mintán történő lekérdezést helyi (település), regionális (megye vagy nagyobb egységek) és országos szinten vállalunk. Az adatfelvétel/kérdezés lehetséges nyelve a román és a magyar. Ajánlatunk a következő fázisokra terjed ki:

 1. reprezentatív mintavételi eljárás kidolgozása országos, regionális vagy településszinten
 2. kérdőív megszerkesztése román és/vagy magyar nyelven
 3. adatfelvétel lebonyolítása román és/vagy magyar nyelven
 4. adatfelvétel ellenőrzése
 5. adatbázis elkészítése
 6. kutatási jelentés elkészítése román, magyar vagy angol nyelven

Cégünk bármely kutatási fázis végrehajtását külön is vállalja.

Telefonos közvélemény-kutatás

Cégünknek lehetősége van arra, hogy egy call-center segítségével egyszerre 10 kérdezőbiztossal telefonos közvélemény-kutatást végezzen. A módszer előnye a gyorsaság, hátránya, hogy a telefonnal nem rendelkező válaszadókat így nem tudjuk elérni. A standard közvélemény-kutatáshoz hasonlóan román és magyar nyelven vállalunk kérdezést, helyi, regionális vagy országos mintán.

Fókusz-csoport

A fókuszcsoportos beszélgetések segítségével, amin 6-8 interjúalany vesz részt a mennyiségi adatokat egészíthetjük ki, vagy önálló vizsgálatot építhetünk fel. Különösen alkalmas különböző politikai és piaci marketing-eszközök tesztelésére, attitűdök, illetve a különböző vélekedéseket meghatározó mögöttes tényezők feltérképezésére.

Cégünk több fókusz-csoportos vizsgálatot bonyolított le. Ajánlatunk a következő fázisokra terjed ki:

 1. interjúvezető elkészítése
 2. interjúalanyok toborzása
 3. interjú elkészítése, moderálása román, illetve magyar nyelven
 4. interjúk átírása
 5. kutatási jelentés elkészítése román, magyar vagy angol nyelven

Cégünk az interjúvezető elkészítését, interjúk moderálását, illetve kutatási jelentés elkészítését külön fázisként is vállalja (vagyis a toborzást és az átírást nem vállalja).

Interjú

Az interjús vizsgálat segítségével elsősorban egyes szűkebb társadalmi csoportok véleményei vizsgálhatók. Az interjús vizsgálat következő fázisait vállaljuk:

 1. Interjúvezető elkészítése, alanyok kiválasztása
 2. Interjúkészítés román, magyar vagy angol nyelven
 3. Kutatási jelentés elkészítése

Cégünk bármely kutatási fázis végrehajtását külön is vállalja.

Terepmunka

A terepmunka során egy tapasztaltabb/képzettebb kutató hosszabb időt (1 hét – 1 hónap) tölt el egy adott közösségben változatos módszereket alkalmazva. Cégünk munkatársai maguk is járatosak a terepmunkában, illetve szakmai kapcsolataik révén Románia-szinten mozgósítani tudják a módszerben járatos kutatók jelentős részét. Egy adott terepmunka elvégzését, illetve több terep koordinálását egyaránt vállaljuk. Amellett, hogy román és magyar nyelvű közösségekben egyaránt vállalunk, jelentős tapasztalattal rendelkezünk a roma közösségek vizsgálatában.

Desk research

A desk reseach a meglévő információk, illetve szakirodalom feldolgozását, a statisztikai adatok, adatbázisok, vagy korábbi adatfelvételek elemzését jelenti.