2013-12-12
: Háromszék független napilap

Erdély-szerte felméri a magyar nyelvű oktatás helyzetét a Köz­politikai Elemző Központ és a Kvantum Research az Isko­lák veszélyben elnevezésű kutatási program segítségével. A projekt célja rámutatni a kritikus pontokra, ahol a követ­kező tíz évben csak speciális tervekkel menthető meg a magyar iskola. Beszterce-Naszód megyében a negatív demográfiai mutatók mellett a szakmai oktatás és a szakképzett pedagógusok hiánya is nehezíti a helyzetet. (ÚRSZ)

2013-12-04
: Krónika

Erdély-szerte felméri a magyar nyelvű oktatás helyzetét a Közpolitikai Elemző Központ és a Kvantum Research az Iskolák veszélyben elnevezésű kutatási program keretében. A projekt célja rámutatni a kritikus pontokra, ahol a következő tíz évben csak speciális tervekkel menthető meg a magyar iskola. Beszterce-Naszód megyében a negatív demográfiai mutatók mellett a szakmai oktatás és a szakképzett pedagógusok hiánya is nehezíti a helyzetet.

2013-11-29
: transindex.ro

A statisztikai adatgyűjtés nem megbízható, az eredmények inkonzisztensek - állapítja meg a délkelet-európai migrációt felmérő projekt keretében készült romániai országjelentés.

2013-10-30
: transindex.ro

Egyre később alapítanak családot és vállalnak gyereket az erdélyi magyar fiatalok, felértékelődött körükben a tanulás, egyre többen végeznek egyetemet.